SSL Сертификати

Защо ми е необходим SSL сертификат

Интернет потребителите все повече и повече стават скeптични към уеб сайтове, които изискват от тях да предоставят личните си данни.
Посредством SSL (Secure Sockets Layer) се създава криптиран канал за комуникация между браузъра и уеб сървъра. По този начин се гарантира, че трети лица (интернет доставчици, глобални рутери и др.) не биха могли да разчетат предаваната информация (лични данни, данни за онлайн разплащане, пароли, e-mail и др.).

Ако искате браузъра да не предупреждава, че Вашият сертификат не е сигурен, тъй като не е подписан, то той трябва да бъде подписан от оторизирана организация.

Поради тази причина ние решихме, че можем да предложим евтини решения, тъй като нищо не оправдава високата цена, предлагана от нашите конкуренти.

Незащитеното събиране на пароли - предупреждения в Chrome

"От януари 2017 г. Chrome (версия 56 и по-нови) ще означава с „Няма защита“ страниците, които събират пароли или данни за кредитни карти без да използват HTTPS."

Може би много от Вас вече са получили горното съобщение на своя e-mail или в своята "Google Search Console". Подгответе се още от сега с нашите изгодни предложения.

Безплатни сертификати

Получавате напълно функционален SSL сертификат, който може да използвате за ограничен период от време.

Comodo Free SSL

Без гаранции
Директно активиране
www и non-www
Free Static SiteSeal
Mobile Friendly
Free unlimited server licensing
Green address bar
3 Месеца
0.00 лв. НА ГОДИНА
0.00 лв. ОБЩО

Comodo Free SSL

Без гаранции
Директно активиране
www и non-www
Free Static SiteSeal
Mobile Friendly
Free unlimited server licensing
Green address bar
3 Месеца
0.00 лв. НА ГОДИНА
0.00 лв. ОБЩО

Comodo Trial

$10000
Директно активиране
www и non-www
Free Static SiteSeal
Mobile Friendly
Free unlimited server licensing
Green address bar
1 Месец
0.00 лв. НА ГОДИНА
0.00 лв. ОБЩО

Сертификати за един домейн

Този тип сертификат е наличен за всички частни лица, фирми, еднолични търговци и частни клиенти. Без каквото и да било попълване на хартиени формуляри. Трябва само да направите валидация по имейл или по друг алтернативен метод. Ще Ви отнеме от 3 до 8 минути, за да получите издадения SSL сертификат след приключване на валидацията.

Comodo Domain SSL

Гаранция $10,000
Директно активиране
www и non-www
Free Static SiteSeal
Mobile Friendly
Free unlimited server licensing
Green address bar
1 Година
14.94 лв. НА ГОДИНА
14.94лв. ОБЩО
2 Години
14.00 лв. НА ГОДИНА
28.00лв. ОБЩО
3 Години
12.00 лв. НА ГОДИНА
36.00лв. ОБЩО

Comodo PositiveSSL

Гаранция $10 000
Директно активиране
www и non-www
Free Static SiteSeal
Mobile Friendly
Free unlimited server licensing
Green address bar
1 Година
15.96 лв. НА ГОДИНА
15.96лв. ОБЩО
2 Години
12.96 лв. НА ГОДИНА
25.92лв. ОБЩО
3 Години
12.24 лв. НА ГОДИНА
36.72лв. ОБЩО

Comodo RapidSSL

Гаранция $10 000
Директно активиране
www и non-www
Free Static SiteSeal
Mobile Friendly
Free unlimited server licensing
Green address bar
1 Година
24.00 лв. НА ГОДИНА
24.00лв. ОБЩО
2 Години
22.80 лв. НА ГОДИНА
45.60лв. ОБЩО
3 Години
19.98 лв. НА ГОДИНА
59.94лв. ОБЩО